Anneli Bebek Oyun Grubu

Temel Yapa Çocuk Kreşi, anneli bebek grubu 9 yılın deneyimi ile çalışmalarına devam ediyor.  12-24 aylık çocuklarımızın anneleri ile birlikte deneyimli çocuk gelişimi uzmanının hazırladığı etkinliklerle eğitmenler eşliğinde zengin uyaran ortamında oynayarak, eğlenerek, gözlemleyerek, dokunarak öğrenmeleri amaçlanmıştır. Çocuklarımızın akranları ve anneleri ile geçirdiği kaliteli zamanı olması, erken çocukluk dönemi de özellikle 2 yaşına kadar beyin gelişimini önemli bir şekilde desteklemektedir.

Tüm gelişim alanlarına yönelik haftalık farklı ve donanımlı programlara uygun etkinlikler temel yapa çocuk evi’nde haftanın 2 günü birer saat olarak neşe ile evde uygulanmaktadır. Sessiz evde 0-1 yaş sürecini tamamlayan çocuk, kendileri için hazırlanan zengin uyaranlı ortamda tüm duyu organlarını aktif olarak kullanma becerisi gelişmektedir. Bu arada annelerimiz de rol model olarak deneyimli eğitimcilerimizi gözlemleyerek evde çocuğumuza nasıl yaklaşacağı konusunda farkındalık yaşamaktadırlar.

Bu farkındalık evde çocukla geçirilen süre içerisinde annelerimizin şarkılı oyunlar, kitap okuma, el becerilerini ve bedensel gelişimlerini geliştirme çalışmalarına ışık tutacaktır. Beyin hücreleri arasındaki bağlantılar yaşam sırasındaki deneyimlere, beynin aldığı uyaranlara göre oluşur ya da kaybedilirler. Bu nedenle var olan hücrelerin duygusal, hareket, görsel uyaranlar ile evde ve anneli bebek gruplarında beslenmesi, nöronların yeni bağlantılar yaparak birlikte işler hale gelecektir. Yaşamın bu ilk dönemleri sinir sisteminin olumlu ve olumsuz etkenlere en duyarlı olduğu kritik dönemlerdir.