Montessori

 Montessori Eğitimi Etkinlikleri

Temel Yapa  Çocuk evi’nde montessori eğitiminde günlük yaşam becerileri etkinlikleri, duyu eğitimi etkinlikleri, matematik etkinlikleri, dil geliştirici etkinlikler ve kozmik eğitim etkinlikleri olmak üzere beş temel etkinlik alanı bulunmaktadır.

Günlük Yaşam Becerileri

Montessori ortamında yer alan çocukların faaliyetleri sadece öğretim araçlarını kullanmakla sınırlı değildir. Günlük hayata ilişkin nesnelerle de meşgul olan çocukla pratik hayatla ilgili işleri öğrenirler. Bunlar arasında toz almak, suyun döküldüğü yeri kurulamak, halıları kaldırıp rulo yapmak, onları yere sermek vs. Bu alıştırmalar sadece çocuğun özbakım becerilerini geliştirmek için değil, daha çok dokunma ihtiyaçdan ilgilidir. Dolayısıyla çocuğun yaptığı sayısız ev işleri bilişsel gelişimini gerçekleştirmek için önemli fırsatlar sunmaktadır, ayrıca çocukların  motor gelişimlerini desteklerken, çocukların kendi çalışma ortamlarını hazırlamasını sağlayarak çocukta kendine güven duygusunu geliştirir.

Duyu Eğitimi Etkinlikleri

Duyu eğitimi montessori yaklaşımında önemli bir yere sahiptir. Duyuların eğitimi sıfır-altı  yaş döneminde başlar. Bilgi, beceri ve kavramların kazanılması materyaller kullanılarak sağlanır. Duyu eğitimi ile çocuk beş duyusunu aktif olarak kullanarak boyutları, ağırlıkları, geometrik cisimleri, sesleri, kokuları, tatları, farklı yüzeyleri keşfetme olanağı elde eder. Duyu eğitimi etkinlikleri, çocuklarda hareket etme ve temel ihtiyaçlarını karşılama isteklerini uyandırır. Kendi başına çalışma, materyalin özgür seçimi, kendine özgü tempoda çalışma biçimi çocuğun organizasyon kabiliyetini gerektirir ve geliştirir. Çocuk  bu çalışmalarda planlamayı, paylaşmayı, fikir edinmeyi, uzlaşmayı, uyumlu olmayı, başkaları ile birlikte çalışmayı öğrenir.

Matematik Etkinlikleri

Matematik materyalleri; miktarları, sembolleri, sayı saymayı ve dört işlemi yapmayı öğrettiği için bilişsel alanı çocukların bir arada çalışmasını sağladığı içinde sosyal-duygusal alanı desteklemektedir.

Matematik etkinlikleri, çocuğun yaratıcı düşünmesini, zihinsel tahminlerde bulunmasını ve soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmesini hızlandırmaktadır. Matematik materyalleri çocukların sayı kavramlarını geliştirmesinde yardımcı olur. Bu materyaller ile çocuklar sayıları görsel olarak tanımakta, rakamların yazılışlarını dokunsal olarak kavrayabilmekte ve çocuklara toplama-çıkarma-çarpma-bölme işlemleri sezdirebilmektedir.

 

Dil Geliştirici Etkinlikleri

Dil geliştirici etkinlikler el-göz koordinasyonunun sağlanması ve kalem tutma becerilerinin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Çocuklarda uygulanan ses bilgisi yaklaşımı sayesinde çocuklar konuşulan dilin, alfabenin sembolik harfleri aracılığıyla kelimeler şeklinde nasıl kodlanacaığını anlar. Aynı şekilde her ses tarafından temsil edilen harfleride öğrenirler. Dil geliştirici etkinlikler, çocuğun yazılı sembolleri anlayarak okumada hız kazanmasına yardımcı olurken, çocuğun kendisini sözel olarak ifade etmesini ve rahat iletişim kurmasına, sözcük dağarcığının gelişimine de katkı sağlar. Çocuğun seslerin sözcük içindeki yerini fark etmesini, çalıştığı seslerin yazılısını dokunarak ve görsel olarak algılamasını, çocukların hareketli harflerle sesleri birleştirerek sözcük oluşturmasını büyük harflerin sadece seslerin farklı bir yazılış şekli olduğunu fark etmesini sağlar.

Kozmik Eğitim Etkinlikleri

Kozmik eğitim çalışmaları, somuttan soyuta yakından uzağa ilkesi doğrultusunda çocuğa öncelikle yaşadığı ülkenin tarihini, geleneklerini, müziğini,danslarını, yemeklerini, öğretirken bir sonraki adımda ise diğer ülkeleri tanıtarak yaşadığı dünyanın ve çevrenin farkına varmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kozmik eğitim çalışmalarında; çocuğa kıta ve su formalarını kabartma küre ile tanıtarak başlanır. Daha sonra kıtalar ve okyanuslar adlandırılır ve yerleri tanıtılır. Aynı zamanda göl,körfez,koy gibi pek çok coğrafi gerçeği gösteren, dokunarak öğrenmelerini sağlayan yap-boz haritalar çocuklarla çalışılır.

Montessori Eğitiminin Çocuğa Katkıları

Temel Yapa Çocuk Evi’nde uygulanan montessori eğitimi alan çcouklarda; ilk olarak sosyal  ortamlarda da değişiklikler göze çarpar. Bu iletişim kurma yeteneklerinin montessori eğitimiyle gelişmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Montessori eğitimiyle çocukların yaşıtlarıyla daha iyi iletişim kurduğu görülür. İletişim esnasında kavga ya da kargaşa olmazken bir yetişkin edasıyla konuşarak anlaşma vardır. Çocukların duygusal gelişimlerini olumlu yönde destekleyerek gelecek yaşamlarında sorumluluk sahibi, uyumlu, kendine saygılı ve özgüvenli bireyler olarak yetişirler. Çocuğun merkezi olduğu bu eğitim tamamen onun gelişimine odaklıdır ve yaratıcılık hep ön plandadır. Çocukların problem çözme kabiliyeti gelişir. Kaygılarını nasıl yöneteceğini ve dışa vuracağını bilir. Kontrollü bir kişilik geliştirir. Gelişimci ruhu ön planda olup düzen ve iç disiplin duygusu gelişir. Çocuklar hatalarını kendileri gidermeyi öğrenirken sosyal farkındalık ve toplum bilinci artar.