Satranç Eğitimi

Temel Yapa Çocuk Evi olarak okul öncesi eğitim programlarımızın içinde branş derslerimizden biri de Satranç Dersimizdir. Satranç iki kişi arasında oynanan bir zeka oyunudur. Bu oyun aynı zamanda bir spor dalıdır. Satranç özellikle fotografik (konumsal) hafızayı etkiler. Satranç oynadıkça, kendini bu oyunda geliştirdikçe zekanın gelişimine katkı sağlar. Satrancın kişiye sağladığı pek çok fayda vardır. Bunların başında sabırlı olma, dikkatini bir odağa verebilme, stratejik düşünebilme gibi kazanımları olmaktadır.

Satrançla ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında, satranç oynayan kişilerin eleştirel düşünme becerileri, spontaniteleri, karar verme,  problem çözme yetileri gibi zihinsel kapasitelerinde gelişmeler olduğunu göstermiştir. Satrancın okul başarısını olumlu yönde etkiler ve zaman yönetiminde iyi bir spordur (MEB, 2006).  Satranç ile ilgili yapılan diğer bir araştırmada, okul öncesi  döneminde satranç eğitimi alan çocukların matematik ve çeşitli zihinsel becerilerde satranç eğitimi almayan çocuklara göre daha başarılı olduğu yönündedir (Tekneci, 2009).

Tüm anneler ve  babalar çocuklarının bedensel, duygusal ve zihinsel  olarak gelişmesi için erken dönemlerden başlayarak onları çeşitli spor aktivitelerine yönlendirir. Satranç bu etkinlikler içinde çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü satranç oyunla iç içe olarak çocukların bilişsel becerilerini geliştirmekte, onları içsel dünyalarında hayata hazırlayan hayatın küçük bir kopyasıdır (Kulaç, 2006).

Bu sebeple Temel Yapa Çocuk Evi’nde çocukların en çok sevdiği branş derslerimizin başında satranç dersimiz gelmektedir. Çocuklar müzik ve oyun eşliğinde satranç öğrenirler. Uygulama tahtası ile görerek ve uygulayarak satrancı deneyimlerler. Arkadaşları ya da satranç öğretmeniyle birlikte satranç oynarlar. Temel Yapa Çocuk Evi öğrencileri satranç derslerine severek ve ilgiyle katılırlar. Bu alanda eğitimli öğretmenimizin yönlendirmeleriyle satranca ilgisi ve yeteneği olan çocuklarımızı tespit ederek ileri hayatında satrancı daha profesyonel olarak devam ettirmesi yönünde yönlendirmelerimiz olmaktadır.